राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा सन २०२३-२४ मधील नवोपक्रम अहवाल

 

गट क्र. १ पूर्व प्राथमिक

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
बबिता पडवी
अंगणवाडी सेविका
2
यास्मिन आलम खान
अंगणवाडी सेविका
3
सौ. प्रियांका संदीप थोरवडे
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
4
ललिता उमेश आसटकर
पर्यवेक्षिका
5
सौ. अस्मिता धर्मराज ठिकाणे
मुख्याध्यापिका
6
माधुरी कांबळे
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
7
सौ. मंगला विष्णू चव्हाण
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
7
सौ. रोहिणी अमित शिर्के
पुर्व प्राथमिक गट
 

गट क्र. २ प्राथमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्री. सचिन कुंडलिक देसाई
सहशिक्षक
2
कुंदा जयवंत बच्छाव
सहायक शिक्षका
3
श्रीमती पल्लवी रमेश शिरोडे
प्राथमिक शिक्षिका
4
सौ. मृगया मंगेश मोरे
उपशिक्षिका
5
श्री. राजकिरण आत्माराम चव्हाण
सहशिक्षक
6
श्री. सुनील रामचंद्र करंजकर
पदवीधर अध्यापक
7
श्री. अरुण लक्ष्मी नारायण धकाते
सहायक शिक्षक
8
श्री. गणेश भिकाजी नाईक
उपशिक्षक
9
श्री. गजानन कोंडीबा चौधरी
प्राथमिक शिक्षक
10
श्रीम. होमकर शितल विठ्ठलराव
सह शिक्षिका
 

गट क्र. ३ माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्री. समीर अशोक चांदरकर
कलाशिक्षक
2
श्री. अजित हरी पाटील
सहा. शिक्षक
3
सौ. रत्नप्रभा पवन पवार
सहाय्यक शिक्षिका
4
श्री. अविनाश काशिनाथ पाटील
सहाय्यक शिक्षक
5
श्रीम. भारती युवराज मराठे
सहाय्यक शिक्षिका
6
श्री. संतोष शांताराम गार्डी
सहाय्यक शिक्षक
7
श्री. युवराज बाबा पुकळे
उपशिक्षक
8
सुवर्णा कुलकर्णी
माध्यमिक शिक्षक
9
श्री. लक्ष्मण पाटील
माध्यमिक शिक्षक
10
सौ. सुमन मुऱ्याप्पा बंडगर
सहाय्यक शिक्षिका
 

गट क्र. ४ विषय सहाय्यक व साधन व्यक्ती

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्रीम. कच्छवे कुसुम श्रीहरी
विषय साधनव्यक्ती
2
श्री. मोतीराम तुकाराम जाधव
समावेशित शिक्षक तज्ञ
3
सौ. मनीषा राजन कडव
ग्रंथपाल
4
श्रीम. खालिदा जुबेर जमादार
विषय साधन व्यक्ती
5
श्रीनाथ साहेबरावजी वानखेडे
विषय साधन व्यक्ती / विषयतज्ञ (विज्ञान)
6
श्री. चांगदेव खुशाल सोरटे
विषय साधनव्यक्ती
7
श्री गजानन पंढरीनाथ निवळे
विशेष शिक्षक
8
मीनाक्षी पंडित खरटमोल
सब्जेक्ट रिसोर्स पर्सन
9
नरेश गंगारामजी नवखरे
विषय साधनव्यक्ती
10
श्री. भारत चिंतामणी बंडगर
विषय साधनव्यक्ती / केंद्र समन्वयक
11
श्री. गणपत देवलू पवार
विषय साधनव्यक्ती
 

गट क्र. ५ पर्यवेक्षीय अधिकारी व अध्यापकाचार्य

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्रीम. प्रतिभा देशपांडे
अधिव्याख्याता
2
डॉ. वनमाला महारु पवार
अधिव्याख्याता
3
अश्विनी सोनावणे-केळकर
गट शिक्षणाधिकारी
4
मुकुंद मारुती दहिफळे
गट क्र. ५
5
संतोष नवनाथ दौंड
गट शिक्षणाधिकारी
6
डॉ. गणपती बंडा कळमकर
गट शिक्षणाधिकारी
7
श्री. सतीश गणपतराव दर्शनवाड
गट शिक्षणाधिकारी
8
श्री. भूपेश शंकरराव चव्हाण
केंद्रप्रमुख
9
कु. मधुमती रामकिसन सांगळे
अधिव्याख्याता
10
डॉ. राजेंद्र भीमराव महाजन
अधिव्याख्याता