नमुना सराव प्रश्नपत्रिका 2024

नमुना सराव प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी खालील इयत्तेला क्लिक करा.


इयत्ता ५वी, ८वी वार्षिक परीक्षा २०२४ साठी शासन निर्णय दिनांक ०७-१२-२०२३ नुसार नमुना सराव प्रश्नपत्रिका :
इयत्ता ५ वी प्रश्नपेढी इयत्ता ८ वी प्रश्नपेढी

इयत्ता १०वी, १२वी साठी नमुना सराव प्रश्नपत्रिका :
इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी इयत्ता १२ वी प्रश्नपेढी