शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

 • # Download

  इयत्ता १२ वी च्या मराठी साहित्य, उपयोजित हिंदी, इंग्रजीसाहित्य या विषयांच्या २५% कमी करण्यात आलेला पाठ्यक्रम

 • # Download

  पंजाबी, रशियन आणि कार्याशिक्षण (दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी) या विषयांचा २५% कमी पाठ्यक्रम

 • # Download

  कन्नड व पंजाबी या विषयांचा २५% अभ्यासक्रम कमी

 • # Download

  दिव्यांग पत्र

 • # Download

  इयत्ता नववी दिव्यांग विद्यार्थी कार्याशिक्षण, शरीरशास्त्र, आरोग्यशास्त्र व गृहशास्त्र या विषयांचा २५ % कमी केलेला पाठ्यक्रमाबाबत

 • # Download

  इयत्ता दहावी दिव्यांग विद्यार्थी कार्याशिक्षण, शरीरशास्त्र, आरोग्यशास्त्र व गृहशास्त्र या विषयांचा २५ % कमी केलेला पाठ्यक्रमाबाबत

 • # Download

  माध्यमिक स्तर इ.९ वी व इ.१० वी अभ्यासक्रम/पाठ्यक्रम Reduction/ Non Evaluative portion गणित भाग १ व भाग २  सुधारित यादी

 • # Download

  इ.१२ वी अभ्यासक्रम/ पाठ्यक्रम Reduction/ Non Evaluative portion तत्वज्ञान सुधारित यादी

 • # Download

  इयत्ता १ ली ते ८ वी

 • # Download

  इयत्ता ९ वी ते १० वी

 • # Download

  इयत्ता ११ वी ते १२ वी