राज्यस्तरीय नवोपक्रम स्पर्धा सन २०२२-२३ मधील नवोपक्रम अहवाल

 

गट क्र. १ - पूर्व प्राथमिक गट (अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका व पर्यवेक्षिका)

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
अस्मिता धर्मराज ठिकणे
पर्यवेक्षिका
2
सुवर्णा सुभाष पाटील
पर्यवेक्षिका
3
वैशाली सुभाष डेळेकर
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
4
सौ.तृप्ती उमेश गोखले
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
5
रशिदा अब्दुल शेख
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
6
भाग्यश्री महेश कोळेकर
अंगणवाडी कार्यकर्त्या/सेविका
 

गट क्र. 2 - प्राथमिक गट (उपशिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापक)

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्रीम. वनिता मोरे
उपशिक्षक
2
श्री. सचिन देसाई
उपशिक्षक
3
श्री. भक्तराज गर्जे
उपशिक्षक
4
श्रीकांत काटेलवाऱ
उपशिक्षक
5
सौ. माधवी शिनगारे
उपशिक्षक
6
सतिश कुंभार
पदवीधर शिक्षक
7
रेणुका कथलकर
उपशिक्षक
8
संतोष सुतार
पदवीधर शिक्षक
9
स्वानंद थोरवे
पदवीधर शिक्षक
10
बालाजी जाधव
उपशिक्षक
 

गट क्र. ३ - माध्यमिक, उच्च माध्यमिक गट (माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक व मुख्याध्यापक)

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
श्रीम. शिल्पा कारंडे
माध्यमिक शिक्षक
2
रामु सिताराम जाधव
माध्यमिक शिक्षक
3
उषा अशोक मनोरे
माध्यमिक शिक्षक
4
संगिता सुनिल शेवाळे
माध्यमिक शिक्षक
5
अनिता मारोती खडके
माध्यमिक शिक्षक
6
अजित हरी पाटील
माध्यमिक शिक्षक
7
चेतन रमेश पाटील
माध्यमिक शिक्षक
8
सौ. उज्वला मोरे
माध्यमिक शिक्षक
9
मिलींद आनंद घोगले
माध्यमिक शिक्षक
 

गट क्र. ४ - विषय सहायक, विषय साधन व्यक्ती, समावेशित साधन व्यक्ती व ग्रंथपाल गट

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
प्रियदर्शिनी झोड़
समावेशित साधन व्यक्ती
2
अर्चना यदुनाथ जोशी
विषय सहायक
3
वनिता वंजारी
विषय साधन व्यक्ती
4
वैशाली काकडे
विषय सहायक
5
सौ. अंजली कदम
विषय साधन व्यक्ती
6
वनिता साबणे
विशेष शिक्षिका
7
प्रियंवदा कुलकर्णी
विषय साधन व्यक्ती
 

गट क्र. ५ - अध्यापकाचार्य व पर्यवेक्षकीय अधिकारी गट (अध्यापकाचार्य, केंद्रप्रमुख ते शिक्षणाधिकारी, अधिव्याख्याता व वरिष्ठ अधिव्याख्याता )

अ.क्र. नाव पद नवोपक्रमाचे शीर्षक
1
डॉ. संगीता महाजन
अधिव्याख्याता
2
डॉ. संदिप पवार
अधिव्याख्याता
3
श्री.संजीवन दिवे
विस्तार अधिकारी
4
श्री रमेश बापू कोरे
अधिव्याख्याता