वेळापत्रक : इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'परीक्षेची यशस्वी तयारी' [ऑनलाईन मार्गदर्शन सत्र]

अनु क्र दिनांक व वेळ विषय यू ट्यूब लिंक क्यू आर कोड
१)
बुधवार, २३/०२/२०२२
दुपारी ३:०० ते ०४:३०
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग १
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग १
२)
गुरुवार, २४/०२/२०२२
दुपारी ३:०० ते ०४:३० 
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग १
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग १
३)
शुक्रवार, २५/०२/२०२२
दुपारी ३:०० ते ०४:३० 
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग २
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग २
४)
सोमवार, २८/०२/२०२२
दुपारी ३:०० ते ०४:३० 
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग २
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग २
५)
मंगळवार, ०१/०३/२०२२
दुपारी ३:०० ते ०४:३० 
परीक्षेची यशस्वी तयारी
परीक्षेची यशस्वी तयारी